Tin tức

Bảo vệ là gì?

Bảo vệ là gì?

Người bảo vệ là gì Định nghĩa bảo vệ là người phụ trách giữ gìn an toàn cho một cơ quan hay một nhân vật. Người bảo vệ có nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự nội bộ, bảo vệ tính mạng, tài sản của một cá nhân hay một pháp nhân khác, góp phần giữ gìn an ninh trật tự cho toàn xã hội. Nhiệm vụ của người...Đọc Thêm